• Pavadasri Basavanna Devara Mutt, Nelamangala, Bengaluru

ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾವತಿಯಿಂದ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ,ರಕ್ತದಾನ ದಿನಾಚರಣೆ, ತಂದೆ ದಿನಾಚರಣೆ, ಸಮುದ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ನಗರದ ಪವಾಡ ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾವತಿಯಿಂದ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ,ರಕ್ತದಾನ ದಿನಾಚರಣೆ, ತಂದೆ ದಿನಾಚರಣೆ, ಸಮುದ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಧುರ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ( ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ 117 ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ ಗಿನ್ನಿಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ವಿಜೇತರು,). ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮೆಗೌಡ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮತ್ತು ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*